Romania International Film Festival 

                            

           Bucharest
, 1-10 October 2010

Românã (România)English (United Kingdom)

Spot Ro-IFF

Spot publicitar Romania International Film Festival

Organizatori

Fundatia ARTIS


Casa de cultura a municipiului Arad


Cu sprijinul :

Romania International Film Festival
Primaria Municipiului Arad

Romania International Film Festival
Ministerul Culturii,
Cultelor ºi Patrimoniului
Naþional

Romania International Film Festival
Centrului National al
Cinematografiei

Agentia pentru Strategii Guvernamentale
Agentia pentru
Strategii Guvernamentale

Romania International Film Festival
Multumiri
voluntarilor nostri

The Arrowtooth Waltz / Arizona Dream / Visul Arizonian Romania International Film Festival

Crna macka beli makor / Black cat, white cat / Pisica neagrã, pisica albã Romania International Film Festival

Super 8 Prièe / Super 8 stories / 8 povestiri simple Romania International Film Festival

Podzemlje, bila jednom jedna zemlja / Underground / Sub pãmânt Romania International Film Festival

Život je èudo / Life is a miracle / Viaþa e un miracol Romania International Film Festival

Dom za vešanje / Time of the gypsies / Vremea þiganilor Romania International Film Festival

Otac na službenom putu / When father was away on business/ Când tata a fost plecat cu afaceri Romania International Film Festival 

Romania International Film Festival

Romania International Film Festival (Ro-IFF) este organizat de Fundaþia Artis. Înfiinþat în 2005, este singurul festival internaþional de film care s-a adresat încã de la început producþiilor þãrilor din bazinul Mãrii Negre (Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Turcia, Grecia si Romania). Organizat iniþial ca un festival ce s-a adresat doar acestor producþii, datoritã creºterii sale, în anul 2009 am adãugat încã o secþiune competitivã adresatã Femeii regizor/”Femeia în cinema”. Tot în 2009 ne-am ales numele Ro-IFF, nume care ne reprezintã cel mai bine.

Festivalul a crescut an de an ºi a devenit vizibil în strãinãtate datoritã conceptului deosebit, a calitãþii filmelor prezentate, precum ºi a evenimentelor incluse în programul oficial.

Începând din anul 2007, fiecare ediþie s-a bucurat de Înaltul Patronaj al Preºedintelui României.

Ediþia din 2009, organizatã la Arad, s-a bucurat de cea mai mare vizibilitatea în presa din strãinãtate. De asemenea, a fost ediþia cu cel mai mare numãr de filme ºi cei mai mulþi invitaþi. Au fost prezentate cca 70 de filme ºi au participat cca 60 de invitaþi.

A fost o ediþie spectaculoasã ºi prin evenimentele care au avut loc. Astfel, Emir Kusturica împreunã cu trupa sa No smoking, a þinut un concert de deschidere ºi a primit din partea festivalului un Premiu de excelenþã. Închiderea a fost marcatã de prezenþa la Arad a actorului câºtigãtor al unui Oscar, Kevin Costner. Împreunã cu trupa sa Modern West Kevin a susþinut un concert, primul din turneul European pe care l-a avut în 2009. Ne-a încântat cu o muzicã frmoasã ºi caldã. Emy Drãgoi a susþinut un program deosebit de interesant Muzicã life pe imagini din filme mut, artistul alegând pentru acest spectacol, filme cu Charlie Chaplin. Gala a avut-o pe scenã pe Cornelia Tihon. Ea a interpretat la instrumente tradiþionale româneºti, muzicã tradiþionalã din þãrile din care au provenit filmele câºtigãtoare.

De-a lungul celor 5 ediþii, Festivalul s-a putut mândri cu prezenþa a numeroase personalitãþi de marcã ale cinematografiei internaþionale, precum ºi a filmelor de excepþie prezentate în sãlile de cinematograf.

În continuare, Ro-IFF îºi propune promovarea artei cinematografice, promovarea producþiilor din bazinul Mãrii Negre, precum ºi a Femeii regizor. Credem cã apariþia doamnelor în aceastã meserie au adus o mai mare sensibilitate celei de-a ºaptea artã. Ro-IFF va prezenta anual unele din cele mai importante filme ale momentului. Dar, în primul rând Ro-IFF este un festival al filmelor pentru public. Filmele din selecþie, fie ele în competiþie sau nu, vã vor atrage spre sala de cinema!

Cea de-a ºasea ediþie a festivalului, a doua sub numele Ro-IFF va avea loc în Bucureºti, în perioada 1 octombrie – 10 octombrie.

Fundaþia Artis
a fost fondatã în 1998 ºi are ca obiective principale susþinerea ºi promovarea culturii, a tinerilor care activeazã în domeniul culturii, inclusiv a tinerilor cineaºti, distribuirea ºi promovarea valorilor cinematografiei europene, precum ºi a celor din zona Mãrii Negre, zonã cu o mare diversitate culturalã ºi cu un mare potenþial cultural.

 

Sponsori

Romania International Film Festival
Cramele Pancota   Real. Rara egal
 Romania International Film Festival Romania International Film Festival  Romania International Film Festival

Parteneri media locali si online

 Romania International Film Festival Romania International Film Festival   Romania International Film Festival Romania International Film Festival 
 Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival
 Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival