Romania International Film Festival 

                            

           Bucharest
, 1-10 October 2010

Românã (România)English (United Kingdom)

Spot Ro-IFF

Spot publicitar Romania International Film Festival

Organizatori

Fundatia ARTIS


Casa de cultura a municipiului Arad


Cu sprijinul :

Romania International Film Festival
Primaria Municipiului Arad

Romania International Film Festival
Ministerul Culturii,
Cultelor ºi Patrimoniului
Naþional

Romania International Film Festival
Centrului National al
Cinematografiei

Agentia pentru Strategii Guvernamentale
Agentia pentru
Strategii Guvernamentale

Romania International Film Festival
Multumiri
voluntarilor nostri

The Arrowtooth Waltz / Arizona Dream / Visul Arizonian Romania International Film Festival

Crna macka beli makor / Black cat, white cat / Pisica neagrã, pisica albã Romania International Film Festival

Super 8 Prièe / Super 8 stories / 8 povestiri simple Romania International Film Festival

Podzemlje, bila jednom jedna zemlja / Underground / Sub pãmânt Romania International Film Festival

Život je èudo / Life is a miracle / Viaþa e un miracol Romania International Film Festival

Dom za vešanje / Time of the gypsies / Vremea þiganilor Romania International Film Festival

Otac na službenom putu / When father was away on business/ Când tata a fost plecat cu afaceri Romania International Film Festival 

Romania International Film Festival
De ce ARAD? Poartã principalã a României pentru cãlãtorii din vestul Europei, caracterul multietnic ºi multiconfesional al oraºului Arad ºi convieþuirea în deplinã toleranþã a comunitãþilor sale de-a lungul timpului impresioneazã ºi oferã contextul perfect pentru un festival de film, genul de eveniment care mizeazã pe diversitate culturalã. În mod tradiþional proiectele culturale ale oraºului sunt proiecte care se prezintã în faþa comunitãþilor române, maghiare, rrom, germane, sârbe, slovace sau bulgare.

Prima atestare documentarã a zonei Aradului dateazã din 1028, iar ascensiunea acestei aºezãri este remarcatã trei sute de ani mai târziu prin menþionarea oraºului în "Cronica pictatã de la Viena". Dezvoltarea sa este stopatã de invazia otomanã. Este eliberat vremelnic de Mihai Viteazu în 1599, pentru a reintra sub stãpânirea Înaltei Porþii Otomane pânã la sfârºitul secolului al XVll-lea. Odatã cu trecerea sub stãpânirea habsburgicã în 1687, oraºul progreseazã constant. Se înfiinþeazã prima breaslã a Aradului - breasla cojocarilor - în 1715. Se înfiinþeazã prima ºcoalã a oraºului, cu predare în limba germana, de cãtre cãlugãrii romano-catolici minoriþi în 1765, iar în 1783 împãrãteasa austriacã Maria Theresa ordonã construirea unei noi cetãþi în stil Vauban.

Trei instituþii au marcat viaþa spiritualã a Aradului la începutul secolului XIX: Preparandia - prima ºcoalã pedagogicã româneascã din Transilvania, Teatrul Vechi ºi Conservatorul de Muzicã. În toamna anului 1817 are loc un alt eveniment important atunci când Iacob Hirschl construieºte primul teatru românesc. În 1833, dupã Paris, Praga, Bruxelles, Viena ºi Londra, ia fiinþã la Arad cel de al ºaselea conservator muzical european ºi primul din România. În 1903, în clãdirea vechiului teatru -Teatrul Hirschl – s-a înfiinþat ºi cinematograful Urania, primul cinematograf din România.

Ro-IFF va þine proiecþii-eveniment în aceastã clãdire. Arad are o tradiþie respectabilã în a organiza evenimente culturale care i-au adus în oraº pe Mihai Eminescu în 1868 în calitate de sufleur într-un spectacol susþinut de trupa lui Mihai Pascaly, pe Franz Liszt ºi Johann Strauß, pe Pablo Sarsate sau Henryk Wiernawski, pe George Enescu Béla Bartók care au susþinut concerte. În perioada interbelicã au absolvit liceul nume ilustre ca Sabin Drãgoi, printre ale cãrui compoziþii se numãrã ºi muzica de film, ªtefan Augustin-Doinaº sau Titus Popovici, scenarist prolific cãruia cinematografia din România îi datoreazã mult.

În semn de respect faþã de tradiþia muzicalã a oraºului, prima ediþie a România Festival Internaþional de Film celebreazã Centenarul muzicii de film. În 1908, Camille Saint Saëns compunea muzica filmului "L’Assassinat du duc de Guise". În cadrul festivalului vor avea loc urmãtoarele evenimente:

  •  Concert Emir Kusturica & No Smoking în data de 26 septembrie la Sala Polivalentã

  •  Concert Emy Drãgoi; „Emy Drãgoi plays Chaplin” – în data de 28 septembrie; ilustraþie originalã, live, pentru primele filme mute realizate de Charlie Chaplin între anii 1914-1917. “Întotdeauna mi-a plãcut sã mã mândresc cu înaintaºii din orice domeniu spiritual sau artistic, în felul meu, fãcând ce ºtiu mai bine. Nu consider cã sunt în competiþie cu nimeni; doar cânt cu bucurie ºi vreau sã fiu mereu mai bun ca mine", declara cel considerat cel mai bun acordeonist de jazz al momentului, în Franþa recunoscut drept acordeonistul anului 2005. “Îmi doresc enorm sã fiu cunoscut ºi iubit ºi în România aºa cum sunt în strãinãtate. Aici este þara mea, chiar dacã trãiesc acum la Paris ºi majoritatea angajamentelor mele sunt acolo”, a continuat acesta. Cu acest mini concert din cadrul Ro-IFF sperãm sã ajutam la împlinirea acestei dorinþi.

  •  Concert Cornelia Tihon – în data de 3 octombrie în cadrul Galei; o percutantã ºi interesantã apariþie în orice context muzical. Interpreteazã la 20 de instrumente tradiþionale româneºti, unele inventate pentru ea, muzica clasicã, jazz, café-concert, rock sau electro. Este unul dintre copii supradotaþi ai României, elevã a lui Gheorghe Zamfir. În seara închiderii festivalului artista va susþine, instrumental folosind instrumente tradiþionale autohtone, momentele de atribuire a premiilor în cadrul Galei cu fragmente/teme musicale din þãrile de provenienþã a laureaþilor, precum ºi teme din filmul premiat. O îmbinare de nou ºi vechi, de românesc ºi internaþional, pe cât de subtilã, pe atât de puternicã.

  •  Concert Kevin Costner & Modern West – în data de 3 octombrie la Strand; actorul de?inãtor al mai multor premii OSCAR vine în Arad … cu acelea?i doua pasiuni filmul ?i muzica
 

Sponsori

Romania International Film Festival
Cramele Pancota   Real. Rara egal
 Romania International Film Festival Romania International Film Festival  Romania International Film Festival

Parteneri media locali si online

 Romania International Film Festival Romania International Film Festival   Romania International Film Festival Romania International Film Festival 
 Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival
 Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival