Romania International Film Festival 

                            

           Bucharest
, 1-10 October 2010

Românã (România)English (United Kingdom)

Spot Ro-IFF

Spot publicitar Romania International Film Festival

Organizatori

Fundatia ARTIS


Casa de cultura a municipiului Arad


Cu sprijinul :

Romania International Film Festival
Primaria Municipiului Arad

Romania International Film Festival
Ministerul Culturii,
Cultelor ºi Patrimoniului
Naþional

Romania International Film Festival
Centrului National al
Cinematografiei

Agentia pentru Strategii Guvernamentale
Agentia pentru
Strategii Guvernamentale

Romania International Film Festival
Multumiri
voluntarilor nostri

The Arrowtooth Waltz / Arizona Dream / Visul Arizonian Romania International Film Festival

Crna macka beli makor / Black cat, white cat / Pisica neagrã, pisica albã Romania International Film Festival

Super 8 Prièe / Super 8 stories / 8 povestiri simple Romania International Film Festival

Podzemlje, bila jednom jedna zemlja / Underground / Sub pãmânt Romania International Film Festival

Život je èudo / Life is a miracle / Viaþa e un miracol Romania International Film Festival

Dom za vešanje / Time of the gypsies / Vremea þiganilor Romania International Film Festival

Otac na službenom putu / When father was away on business/ Când tata a fost plecat cu afaceri Romania International Film Festival 

Regulament
1. Despre festival
BIFF – Festivalul Internaþional de Film Bucureºti ºi-a schimbat, începând cu anul 2009, denumirea în Romania International Film Festival - (Ro-IFF), ºi se prezintã într-un nou format. Ro-IFF este organizat anual ºi se poate desfãºura în orice oraº al þãrii. Romania International Film Festival (Ro-IFF) fost BIFF a fost înfiinþat în 2005 ºi este singurul festival internaþional de film care s-a adresat încã de la început producþiilor þãrilor din bazinul Mãrii Negre (Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Turcia, Grecia si Romania). Organizat iniþial ca un festival ce s-a adresat doar acestor producþii, datoritã creºterii sale, în anul 2009, a fost adãugatã încã o secþiune competitivã adresatã Femeii regizor/”Femeia în cinema”. Tot în 2009 ne-am ales numele Ro-IFF, nume care ne reprezintã cel mai bine.
 
2. Obiective
  •  promovarea filmului european, mai ales al celui realizat în þãrile Europei de Est aparþinând bazinului Mãrii Negre
  •  promovarea cineaºtilor est europeni, inclusiv a noilor medii filmice, precum ºi a noilor forme de exprimare din acest domeniu ;
  •  promovarea filmului românesc;
  •  promovarea femeii regizor;
  •  promovarea filmului underground ;
  •  promovarea multiculturalitãþii, a creativitãþii, a inovaþiei precum ºi a dialogului dintre profesioniºti în dorinþa de a facilita noi proiecte de co-producþie dar ºi de a se crea relaþii inter-profesionale între participanþi;
 
3. Regulament
  •  Membrii juriilor vor fi personalitãþi recunoscute din domeniul cinematografiei;
  •  Filmele vor fi prezentate pe 35 mm; în mod excepþional conducerea Festivalului poate accepta alte formate ºi doar în anumite cazuri;
  •  Filmele vor fi trimise în limba originalã cu subtitrare în limba englezã sau francezã, caz în care Festivalul va solicita lista dialogurilor în vederea realizãrii traducerii in limba românã;
  •  Data limitã de înscriere este 1 august a fiecarui an în care Festivalul se organizeazã. Filmele selecþionate, împreunã cu toate informaþiile ºi materialele solicitate, trebuie sã ajungã cel mai târziu în data de 15 septembrie. Cel care trimite filmul va informa festivalul despre toate detaliile de trimitere, precum ºi adresa la care Festivalul va restitui filmul. DVD-urile filmelor primite spre vizionare nu vor fi returnate;
  •  Asigurãrile, precum ºi taxele vamale din þãrile respective vor fi suportate de cãtre producãtorii filmelor sau ai oficialitãþilor din þãrile respective;
  •  Festivalul rãspunde doar pentru depozitarea ºi asigurarea copiilor pe perioada festivalului; în caz de distrugere a unui print pe 35 mm, Festivalul va plãti doar contravaloarea parþialã sau totalã a copiei, la preþul de laborator din Romania;
  •  Festivalul este îndreptãþit sã utilizeze materialele de reclamã primite pentru tv ºi presã. Toate printurile vor fi returnate în primele 2 sãptãmâni de dupã festival;
  •  Regizorii ºi/sau producãtorii ai cãror filme au fost selecþionate pentru competiþie vor fi invitaþi sã participe la festival , pe perioada festivalului;
  •  În situaþia în care informaþiile ºi materialele solicitate în legãturã cu filmele selecþionate nu ajung la data solicitatã, directorul festivalului îþi rezervã dreptul de a elimina din competiþie filmul respectiv;
  •  Festivalul acceptã în competiþie filme de lung metraj, documentare ºi scurt metraje care au fost finalizate la 1 ianuarie anul precedent festivalului ºi, care, nu au fost distribuite comercial în România; filmele de lung metraj trebuie sã aibe o durata de peste 60 min; documentarele pot avea o durata mai mare de 30 de minute, iar scurt metrajele pot avea durata maximã de 30 de minute;
  •  În cazuri excepþionale, la secþiunea “Femeia în cinema”, sau în cazul unor þãri din bazinul Mãrii Negre care au recunoscutã o producþie cinematograficã scãzutã, sau în secþiunea underground, Festivalul poate acepta filme produse cu doi ani înaintea organizãrii festivalului;
  •  Filmele vor fi proiectate de 3 ori, conform regulilor FIAPF;
  •  Proiecþiile pot avea loc în 1-3 oraºe diferite;
  •  Festivalul poate avea loc, în fiecare an, în alt oraº al României.
 
4. Programul
Programul din Selecþia oficialã va fi structurat astfel :

a. CineBlackSea : competiþia se adreseazã filmelor de lung metraj ficþiune, documentarelor ºi scurt metrajelor,  realizate de þãrile din regiunea Mãrii Negre (Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Turcia, Grecia si Romania);

b. Femeia în Cinema  - secþiune competitivã internaþionalã adresatã filmelor de lung metraj ficþiune, documentarelor ºi scurt metrajelor regizate de femei;

c. Underground - secþiune necompetitivã adresatã filmelor care nu acceptã limite, cenzurã ºi întotdeauna sunt inovatoare adicã experimentale, alternative ºi independente ;

d. Focus - secþiune necompetitivã, dedicatã cinematografiei unei þãri sau unei personalitãþi din industria cinematograficã - regizor, actor, actriþã, director de imagine - dintr-o þarã europeanã sau non-europeanã;

e. Panorama – secþiune necompetitivã, adresatã filmelor momentului

În fiecare an va fi invitatã o personalitate din industria cinematograficã care activeazã ºi în industria muzicalã.
 
5. Jurii ºi Premii
Festivalul va avea trei jurii :
  •  Juriul pentru lung metraje format din 5 membri ºi care va acorda urmãtoarele premii :

     - TROFEUL FESTIVALULUI în valoare de 2.500 euro;
     - CEA MAI BUNA REGIE  CineBlackSea – 1.500 euro;
     - CEA MAI BUNA REGIE Woman in cinema – 1.500 euro;
     - CEA MAI BUNA INTERPRETARE (actor sau actriþã, indiferent de secþiune ) – 1.000 euro

  •  Juriul pentru scurt metraje ºi documentare, format din 3 membri :

     - CEL MAI BUN DOCUMENTAR CineBlackSea – 1000 euro;
     - CEL MAI BUN DOCUMENTAR Woman in cinema – 1000 euro;
     - CEL MAI BUN SCURT METRAJ CineBlackSea – 500 euro;
     - CEL MAI BUN SCURT METRAJ Woman in cinema – 500 euro

  •  Juriul criticii (doar pentru filmele de lung metraj din ambele secþiuni) – format din 3 membri va acorda o Diplomã ºi un premiu de 500 euro pentru « Cel mai bun film »

Sumele sunt supuse sistemului de impozitare din Romania.
 
6. Obligaþii asupra selecþiei
Conducerea executivã a Festivalului va decide ordinea screening-urilor filmelor, precum ºi  datele acestora. Nici un film selecþionat nu poate fi retras din programul oficial.
 
7. Acordul asupra regulilor
Toþi participanþii acceptã aceste reguli odatã cu înregistrarea filmelor în competiþie. În caz de ambiguitate în interpretarea lor , ultimul cuvânt îl are Conducerea Festivalului.
 
7. UNDERGROUND
Data limitã : 1 iulie înainte de începerea festivalului

În mod normal vor fi selecþionate doar filmele realizate cu 3 ani înainte de anul organizãrii festivalului (scurt metraje, documentare, ficþiune ºi animaþie).

Ce înseamnã „underground”?
E uºor pentru realizatorii filmelor sã decidã dacã filmele lor sunt “underground” sau nu. Dar ca sã vã dãm o idee despre ce cãutãm sau nu, noi credem cã filmele underground nu fac compromisuri . Filmele underground nu acceptã limite, cenzurã ºi întotdeauna sunt inovatoare. Obiectivul nostru este sã promovãm aceste filme care rup orice barierã ºi care sunt provocatoare. Experimentale, alternative, independente ... „underground”.

Vrem sã aducem în faþa publicului filme care nu pot fi vizionate altfel, filme care nu sunt prezente în festivalurile clasice, chiar dacã nici un gen nu ar trebui exclus.Scopul nostru este ca împreunã sã amintim publicului cã cinema-ul underground, existã.

Cum sã trimiþi filmul?
Trimiteþi un dvd comitetului de selecþie în vederea selecþiei. Formatul acceptat este:
- DVD (nu NTSC).

Fiecare film trebuie însoþit de:
- formularul de înscriere, completat (se acceptã ºi pe fax sau scanat pe mail), pentru fiecare film trimis;
- articole de presã (absenþa lor nu influenþeazã selecþia).

Formate acceptate pentru difuzare – se acceptã NTSC doar pentru MiniDV ºi/sau DVCam :
- DVCam ;
- Mini DV ;
- DVD .

Explicaþii în legãturã cu categoria filmului trimis Multe filme pot fi incluse la mai multe categorii, dar este important sã bifaþi doar o categorie pentru filmul pe care îl veþi trimite. Vã rugãm sã luaþi în considerare cele de mai jos:
- Dacã este documentar sau animaþie, bifaþi doar una dintre categorii. Dacã nu e documentar ºi nici animaþie, ºi are poveste, bifaþi ficþiune lung metraj (pentru filme cu o duratã mai mare de 60 de minute), sau ficþiune scurt metraj (pentru filme cu duratã mai micã de 60 de minute);
- Pentru a respecta obiectivele noastre, „experimental” înseamnã non-ficþiune ºi non-documentar. Dacã nu este documentar ºi nu are poveste (nu e ficþiune), bifaþi experimental;
- Dacã credeþi cã filmul trimis este ºi experimental, dai ºi de animaþie vã recomandãm sã bifaþi animaþie;
- Dacã nu urmaþi sfaturile noastre Festivalul va re-clasifica categoria filmului dupã acest regulament.

Taxã de înscriere – nu existã

Trimiterea filmelor
Costurile de trimitere la Festival sunt suportate de cãtre cei care trimit filmele. Pe fiecare dvd trebuie trecut numele filmului. Datele de identificare trebuie trecute atât pe copertã cât ºi pe dvd. Vã rugãm sã folosiþi coperþi de plastic. Nu uitaþi sã treceþi În scop cultural – nu are valoare comercialã. Filmele trimise în procedura de pre-selecþie (dvd-uri) nu vor fi restituite., chiar dacã filmul a fost selecþionat sau nu.

Toate filmele trebuie trimise pe urmãtoarea adresã:

Fundaþia ARTIS/ Ro-IFF - Underground
Înscriere de film
Attn. Cornelia Paloº
Strada Romulus nr. 61, sector 3
030562, BUCUREªTI
ROMANIA

Procedura Festivalului în legãturã cu transportul filmelor

Filmele în format miniDV, DVCam, Beta SP sunt trimise cãtre Festival pe cheltuiala dvs ºi vã vor fi restituite pe cheltuiala Festivalului. Filmele pe suport dvd nu vor fi înapoiate.

Trimiterea filmelor nu înseamnã includerea acestora în program. Cu toate acestea fiecare film va fi vizionat cu mare atenþie. Dacã filmul dvs. este ales, veþi fi notificat în luna iulie.

Pentru mai multe informaþii
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
CORNELIA PALOª
Director Festival
 

Sponsori

Romania International Film Festival
Cramele Pancota   Real. Rara egal
 Romania International Film Festival Romania International Film Festival  Romania International Film Festival

Parteneri media locali si online

 Romania International Film Festival Romania International Film Festival   Romania International Film Festival Romania International Film Festival 
 Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival
 Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival  Romania International Film Festival